Cookie Policy

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือรูปแบบข้อมูลที่รวบรวมจากที่อยู่ IP ของผู้ใช้ มันลงทะเบียนและจดจำเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ช่วยในการทำงานทั่วไปของเว็บไซต์ และทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานอย่างถูกต้อง

เราใช้คุกกี้อย่างไร

นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ livecasinorank.com ตลอดจนโดเมนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ที่ LiveCasinoRank การใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่น

คุกกี้ที่ใช้ใน LiveCasinoRank จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือรายละเอียดการชำระเงินของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถปิดคุกกี้ได้ทุกเมื่อในส่วนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ สังเกตว่าเว็บไซต์และฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้หากปิดคุกกี้ทั้งหมด

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้จำเป็นสำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถปิดได้ในส่วนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ แต่อาจทำให้ LiveCasinoRank ไม่สามารถนำเสนอบริการและวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ตามที่ตั้งใจไว้ LiveCasinoRank ไม่ต้องการความยินยอมจากผู้ใช้ในการเปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้

คุกกี้ที่ไม่จำเป็น

คุกกี้ที่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานของเว็บไซต์ แม้ว่าจะปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ทั่วไปก็ตาม คุกกี้ที่ไม่จำเป็นนั้นส่วนใหญ่เป็นตัวรวบรวมสถิติ เช่น การนับจำนวนผู้ใช้ เช่นเดียวกับวิธีที่ผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้

ที่ LiveCasinoRank เราใช้คุกกี้ต่อไปนี้:

Google Analytics - นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดที่รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่ในไซต์ หน้าใด และจำนวนผู้ใช้ในช่วงเวลาต่างๆ ข้อมูลส่วนตัวนี้จะไม่ถูกเก็บไว้

Matomo - เครื่องมือทางการตลาดอีกตัวหนึ่งคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของ Matomo ทำให้เราสามารถเห็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้และช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ตามผู้ที่เข้าชม